ik kantoor 6 - kopie

mr. Y. Moszkowicz

Klik op de blauw gemarkeerde tekst voor meer informatie.

Sinds 1 januari 2013 drijft Yehudi Moszkowicz het kantoor Moszkowicz Advocaten Utrecht onder het motto “een nieuwe generatie, een nieuwe aanpak”.  Vrijwel direct na zijn beëdiging als advocaat nam zijn carrière een vlucht en wist hij zich succesvol te onderscheiden van zijn familieleden die ook in de advocatuur werkzaam zijn. Zo werd hij in 2012 én 2014 door het ‘gilde’ verkozen tot 3e in de top 10 van ‘s Lands beste strafpleiters en in 2014 werd Yehudi Moszkowicz ook door het gerenommeerde maandblad Quote geselecteerd tot één van de zes meest veelbelovende jongen advocaten van Nederland.

In zijn korte bestaan als advocaat heeft Yehudi Moszkowicz namelijk verschillende geruchtmakende en omvangrijke zaken behandeld. Zo heeft hij de familie Vaatstra bij gestaan in het strafproces tegen Jasper S. en heeft hij In de Grensrechterzaak de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen bijgestaan. Yehudi Moszkowicz is gespecialiseerd slachtofferadvocaat en is in die hoedanigheid aangesloten bij stichting LANGZS tevens geeft hij bij OSR Juridische opleidingen cursussen aan advocaten.

Naast slachtofferzaken behandeld Yehudi Moszkowicz ook (omvangrijke) reguliere strafzaken. Net als zijn grootvader mr. Max Moszkowicz sr. heeft Yehudi Moszkowicz daarbij het uitgangspunt niet de daad maar de verdachte (de mens achter) te verdedigen.

Enkele spraakmakende zaken die door Yehudi Moszkowicz werden of worden behandeld zijn; de moord om levensverzekering, de moord op John Smidt te Axel, de moord op Haagse Rinus, de Utrechtse ontvoering,  en stond hij leden van de Bruinsma groep bij etc…

Media en entertainment
Naast strafrecht heeft Yehudi Moszkowicz zich bekwaamd in media- en entertainmentrecht. Zo heeft hij de voor Nederland unieke plagiaatzaak tegen de wereldberoemde DJ Tiësto behandeld. In augustus 2012 won Yehudi Moszkowicz namens het voormalig management van Gers Pardoel een kort geding van beroemde rapper. Pardoel werd door de voorzieningenrechter veroordeeld tot betaling van een aanzienlijke vergoeding. In tal van procedures staat Yehudi Moszkowicz nationaal en internationaal bekende artiesten bij. Echter, bij deze zaken is discretie een groot goed. Daarom kan hierover beperkt informatie worden gegeven.

Al tijdens zijn studie procedeerde Yehudi Moszkowicz. 
Gedurende de bachelorperiode van zijn studie heeft hij de onderneming “Student Juridisch Advies” opgericht en gerund. Met deze voor Nederland unieke onderneming verwierf hij enige naamsbekendheid toen hij (nog als bachelorstudent) een zaak won tegen ABN AMRO BANK N.V. Student Juridisch Advies maakte in een korte periode, zowel qua expertise als in omvang, een grote ontwikkeling door. Om aan de steeds serieuzere en meer zakelijke aanvragen te kunnen voldoen, besloot Yehudi Moszkowicz om een nieuwe onderneming met een minder studentikoos karakter op te richten. Moszkowicz Juridisch Adviseurs werd een feit. Ook deze onderneming kreeg media-aandacht. Zowel dagblad “De Pers” als het “Financieel Dagblad” wijdden een artikel aan de onderneming.

In 2009 studeerde Yehudi Moszkowicz strafrechtelijk af onder Prof. Mr. A.A. Franken op “voordeelsontneming” (ook bekend als de “pluk ze wetgeving”). Zijn scriptie leidde tot een publicatie in het strafrechtelijk vakblad: “Het Strafblad”. Later zijn nog drie publicaties gevolgd. Één daarvan werd eveneens gepubliceerd in “Het Strafblad”, de andere verscheen in het vakblad: “Computerrecht” en begin 2012 verscheen een artikel in het “Advocatenblad”. Yehudi Moszkowicz werkt momenteel aan zijn proefschrift op het gebied van cybercrime, meer specifiek virtueel diefstal.